ITKON, spol. s r. o.
Dohnányho 2
917 02 Trnava
Slovakia

+421 33 24 000 46

info@itkon.sk

Spoločnosť ITKON, spol. s r.o. disponuje certifikovanými zamestnancami v oblasti projektového manažmentu (PRINCE2) a metodiky riadenia služieb informačných technológií (ITIL).