ITKON, spol. s r. o.
Dohnányho 2
917 02 Trnava
Slovakia

+421 33 24 000 46

info@itkon.sk

Portál európskej úniePortál európskej únie
Operačný program výskum a vývojOperačný program výskum a vývoj
KC ZATIPSKC ZATIPS
ASFEUASFEU