ITKON, spol. s r. o.
Dohnányho 2
917 02 Trnava
Slovakia

+421 33 24 000 46

info@itkon.sk

Spoločnosť ITKON, spol. s r. o. ponúka predovšetkým tieto služby:

Projektový manažment v oblasti informačných technológií

Návrhy riešenia projektov, vedenie a implementácia projektov v zmysle metodológie PRINCE2.

Konzultačné, poradenské a projektové činnosti v oblasti systémovej integrácie

Konzultácie, poradenstvo a komplexné zabezpečenie systémovej integrácie IT a TELCO riešení.

Konzultačné a poradenské služby zamerané na optimalizáciu IT a TELCO riešení

Konzultácie a poradenstvo zamerané na optimalizáciu IT a TELCO riešení implementovaných vo firmách.

Outsourcing služieb v oblasti projektového manažmentu, IT a TELCO podporných služieb

Zabezpečenie externého outsourcingu služieb projektových manažérov, expertov a špecialistov potrebných pre realizáciu krátkodobých i dlhodobých projektov. Zabezpečovanie outsourcingu služieb technickej podpory po implementácii alebo realizácii projektov.

Konzultačné a poradenské služby v oblasti riadenia produktového portfólia a riadenie IT služieb

Konzultácie a poradenstvo zamerané na riadenie produktového portfólia a riadenie IT služieb.

Konzultačné a poradenské služby v oblasti telekomunikácií a správa sieťových a informačných prostriedkov

Konzultácie a poradenstvo zamerané na telekomunikačné siete, aplikácie a systémy pre služby ISP, ako aj dohľad, monitoring a správa sieťových a informačných prostriedkov.