ITKON, spol. s r. o.
Dohnányho 2
917 02 Trnava
Slovakia

+421 33 24 000 46

info@itkon.sk

Spoločnosť ITKON, spol. s r. o. ponúka predovšetkým tieto služby:

Služby interného a externého auditu

Služby potrebné pre zabezpečenie interného alebo externého auditu IT a TELCO služieb, HW a SW vybavenia a celkového riešenia. Vypracovávanie odporúčaní potrebných pri optimalizáciách a integračných projektoch v rámci predprojektovej prípravy. Vypracovávanie postupov pre proces optimalizácie z pohľadu nákladovosti a funkčnosti riešení.

Konzultačné a poradenské služby zamerané na optimalizáciu IT a TELCO riešení

Konzultácie a poradenstvo zamerané na optimalizáciu IT a TELCO riešení implementovaných vo firmách.

Projektový manažment v oblasti informačných technológií

Návrhy riešenia projektov, vedenie a implementácia projektov v zmysle metodológie PRINCE2.

Konzultačné, poradenské a projektové činnosti v oblasti systémovej integrácie

Konzultácie, poradenstvo a komplexné zabezpečenie systémovej integrácie IT a TELCO riešení.

Outsourcing služieb v oblasti projektového manažmentu, IT a TELCO podporných služieb

Zabezpečenie externého outsourcingu služieb projektových manažérov, expertov a špecialistov potrebných pre realizáciu krátkodobých i dlhodobých projektov. Zabezpečovanie outsourcingu služieb technickej podpory po implementácii alebo realizácii projektov.

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky, prostriedkov informačných a komunikačných technológií. Hlavné zameranie týchto aktivít je smerované do oblasti výskumu dátových prenosov z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti systému.
Výskum automatizovaného spracovania geopriestorových dát.