ITKON, spol. s r. o.
Dohnányho 2
917 02 Trnava
Slovakia

+421 33 24 000 46

info@itkon.sk

Spoločnosť ITKON, spol. s r. o.

je dlhoročne etablovaná spoločnosť na slovenskom trhu, ktorá sa zaoberá konzultáciami a komplexným profesionálnym poradenstvom v oblasti informačných a telekomunikačných riešení, pri príprave a realizácii projektov z tejto oblasti, ako i pri riešeniach systémových integrácií informačných technológií.

ITKON sa zaoberá aj konzultáciami a poradenstvom v oblasti riadenia produktového portfólia, ako aj pre oblasť riadenia IT služieb.

ITKON poskytuje v rámci riešenia jednotlivých projektov i krátkodobý a dlhodobý outsourcing služieb v oblasti projektového manažmentu, ako aj služieb expertov a špecialistov z oblasti IT a TELCO.

ITKON konzultuje a poskytuje technickú podporu pri vývoji softvérových aplikácií.

ITKON zabezpečuje aj správu informačných a sieťových prostriedkov.

ITKON disponuje zamestnancami certifikovanými v oblasti projektového manažmentu (PRINCE 2) a metodiky riadenia služieb informačných technológií (ITIL).