ITKON, spol. s r. o.
Dohnányho 2
917 02 Trnava
Slovakia

+421 33 24 000 46

info@itkon.sk

Spoločnosť ITKON, spol. s r. o.

je dlhoročne etablovaná spoločnosť na slovenskom trhu, ktorá sa zaoberá konzultáciami a profesionálnym poradenstvom v oblasti informačných a telekomunikačných riešení, pri príprave a realizácii projektov z tejto oblasti, ako i pri riešeniach systémových integrácií informačných technológií.

ITKON realizuje taktiez školiacu činnosť v oblasti informačných technológií, výpočtovej techniky, programového vybavenia a metód ich efektívneho využívania.

ITKON poskytuje v rámci riešenia jednotlivých projektov i krátkodobý a dlhodobý outsourcing služieb v oblasti projektového manažmentu, ako aj služieb expertov a špecialistov z oblasti IT a TELCO.

ITKON sa intenzívne zaoberá výskumom a vývojom v oblasti prírodných a technických vied, výpočtovej techniky a prostriedkov informačných a komunikačných technológií.

ITKON participuje na výskume automatizovaného spracovania geopriestorových dát.

ITKON spolupracuje na projektoch lokálnej protipovodňovej ochrany spolufinancovanými z fondov EU.